Bibliografie: Pavla Rygelová

P. Rygelová. Služba SHERPA/RoMEO - další život vědeckého článku. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XX, č. 2, s. 12-17.