Bibliografie: Martin Jakubička

M. Jakubička. Tipy z Inetu: Pracovní výkazy dohod. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2011, roč. XXI, č. 3, s. 12-14.

M. Jakubička. Správa softwarových licencí na Masarykově univerzitě. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XX, č. 5, s. 1-5.

M. Jakubička. Tipy z Inetu: Elektronický pracovní výkaz. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XX, č. 3, s. 7-10.