Bibliografie: Ivana Křenková

D. Antoš, P. Holub, I. Křenková. Kterak posluchárny spojovati a ještě záznam poříditi aneb audiovizuální technika na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2011, roč. XXI, č. 3, s. 1-5.

I. Křenková, D. Antoš. Vzdělávání akademických pracovníků na MU v oblasti e-Infrastruktur, aneb služby ÚVT MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XX, č. 4, s. 1-3.