Bibliografie: Jiří Vohradský

J. Vohradský. Live Mesh Beta. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XXI, č. 1, s. 10-14.