Bibliografie: Martin Vytrhlík

P. Kroutil, M. Vytrhlík. Stavební pasport MU, import a export grafických dat a automatické generování kót. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XXI, č. 2, s. 11-14.