Bibliografie: Pavel ©merk

K. Pala, P. ©merk. Internetová jazyková příručka. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2011, roč. XXI, č. 3, s. 14-17.