Bibliografie: Vendula ©vendová

V. ©vendová. Metodika agilního vývoje softwaru na OVSS ÚVT. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2011, roč. XXI, č. 4, s. 1-6.