Bibliografie: Lenka Bartošková

L. Bartošková. Rekonstrukce objektu Botanická 68a. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2011, roč. XXI, č. 5, s. 4-6.