Bibliografie: Jaroslav Král

J. Král. Úskalí informačních systémů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 5, s. 12-13.

J. Král. Kdy nemůže být počítač kamarád. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 3, s. 13-13.

J. Král. Počítače a zdraví. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 5, s. 13-15.

J. Král. Strategie rozvoje informatiky. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 2, s. 5-6.