Bibliografie: Aleš Křenek

L. Matyska, M. Ruda, A. Křenek. První zkušenosti z evropského metapočítání. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. XI, č. 2, s. 4-7.

M. Ruda, A. Křenek, L. Matyska. Infrastruktura META Centra. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. X, č. 2, s. 9-14.

A. Křenek. Zapojení ÚVT MU do komplexního projektu HCILAB. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. IX, č. 5, s. 8-11.