Bibliografie: Jaroslav Měcháček

J. Měcháček. XML a Java. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XII, č. 2, s. 9-12.

J. Měcháček. Uživatelská IP-bezpečnost Inetu MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XII, č. 2, s. 12-13.

J. Měcháček, J. Kohoutková. Intranetový server Informačního systému MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. XI, č. 1, s. 4-7.

J. Měcháček. Autentizace na webu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. X, č. 2, s. 14-16.