Bibliografie: Miroslava Misáková

M. Brandejs, M. Misáková. K čemu jsou Diskusní fóra v IS MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 1, s. 10-13.

M. Misáková. Nové možnosti komunikace v IS MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XI, č. 5, s. 12-13.

M. Misáková. Od průkazů ISIC k Matrice studentů a dál. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. X, č. 2, s. 4-5.

M. Misáková. Informační systém Masarykovy university další generace. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. IX, č. 3, s. 12-15.