Bibliografie: Šárka Ocelková

Š. Ocelková. Web ČKR: návrh a realizace (2). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XIV, č. 4, s. 13-18.

Š. Ocelková. Web ČKR: návrh a realizace (případová studie). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XIV, č. 3, s. 5-11.

Š. Ocelková. Webová prezentace MU po 4 letech. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XIII, č. 1, s. 4-8.

Š. Ocelková. Evidence projektů na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XII, č. 2, s. 6-9.

Š. Ocelková. Navštívili jsme na webu: Mapy a plány měst. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 4, s. 15-16.

Š. Ocelková. Navštívili jsme na webu: Angličtina na Internetu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 3, s. 15-16.

Š. Ocelková. Navštívili jsme na webu: Národní divadlo v Brně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. X, č. 1, s. 15-16.

Š. Ocelková. Navštívili jsme na webu: Jaké bude počasí?. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. IX, č. 2, s. 14-16.

Š. Ocelková. Navštívili jsme na webu: Česká spořitelna, a.s.. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. IX, č. 1, s. 18-20.

Š. Ocelková. Navštívili jsme na webu: Městská hromadná doprava v Brně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 5, s. 18-19.

Š. Ocelková. Navštívili jsme na webu: Telefonní seznam ČR. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 4, s. 15-16.