Bibliografie: Pavel Rychlý

P. Rychlý. Korpusy textů na FI MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VIII, č. 2, s. 9-12.