Bibliografie: Lukáš Rychnovský

L. Rychnovský, M. Osovský. Služby Oddělení vývoje systémových služeb. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XX, č. 4, s. 3-7.

L. Rychnovský, P. Babinec, P. Tuček. TServer - terminálový server UCN. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 5, s. 9-11.

R. Peša, O. Krajíček, L. Rychnovský. Počítačové studovny MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI, č. 1, s. 9-11.

L. Rychnovský. Počítačová bezpečnost. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI, č. 1, s. 13-16.

L. Rychnovský, R. Peša. Deset rad pro zabezpečení MS Windows 2000/XP. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XV, č. 2, s. 5-8.

M. Sänger, L. Rychnovský, L. Maňásek. Portál Celouniverzitní počítačové studovny. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XII, č. 1, s. 10-13.