Bibliografie: Miroslav Ruda

M. Ruda. E-mail a centrální poštovní server Masarykovy univerzity. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVII, č. 4, s. 5-8.

M. Ruda. Opatření proti spamům na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XII, č. 5, s. 6-7.

M. Ruda. Antivirová ochrana v elektronické poště na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XII, č. 4, s. 7-9.

L. Matyska, M. Ruda, A. Křenek. První zkušenosti z evropského metapočítání. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. XI, č. 2, s. 4-7.

M. Ruda. Autentizace v protokolu elektronické pošty SMTP. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 3, s. 6-8.

M. Ruda, A. Křenek, L. Matyska. Infrastruktura META Centra. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. X, č. 2, s. 9-14.

L. Matyska, M. Ruda. Global 360 - zkušenosti z velké videokonference. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. IX, č. 3, s. 1-7.

M. Ruda, L. Matyska. AFS - nová generace sdílení souborů po síti. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VII, č. 3, s. 13-16.

M. Ruda. Sdílení adresářů a tiskáren mezi unixovými servery a Windows klienty. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 5, s. 3-5.

M. Ruda. Některé zajímavé síťové aplikace v MS-DOSu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. IV, č. 5, s. 7-8.