Bibliografie: Zdeněk Salvet

E. Hladká, Z. Salvet. Jak se domluvit s Evropou. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. XI, č. 2, s. 12-15.

Z. Salvet, L. Matyska. Zálohování dat v METACentru. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 5, s. 1-3.

Z. Salvet. Jak nejít s davem (při výběru operačního systému). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. X, č. 1, s. 13-14.