Bibliografie: Oldřich Sapák

O. Sapák. Konečně virtuální počítač pro PC. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 3, s. 9-11.

O. Sapák. LISTSERV v Brně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 4, s. 8-8.