Bibliografie: Milan ©árek

M. ©árek. Surfaři v Internetu, jste sledováni!. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. VI, č. 1, s. 11-12.

M. ©árek. Si»ová podpora multimediálních aplikací. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. V, č. 3, s. 3-5.

M. ©árek. Brněnská akademická sí». Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 2, s. 1-2.

M. ©árek. FANTASTIC LANTASTIC?. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 2, s. 14-14.

M. ©árek. Terminálový server na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 1, s. 9-9.

M. ©árek. CESNET - jaro 93. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 5, s. 6-7.

M. ©árek. Vánoční sí»ování. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 3, s. 2-3.