Bibliografie: Vladimír ©míd

V. ©míd. Jak si Masarykova univerzita poradila s ochranou osobních údajů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XI, č. 5, s. 8-11.

V. ©míd. Ochrana osobních údajů na Masarykově univerzitě. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XI, č. 3, s. 1-4.

V. ©míd. Nový způsob řízení informačního systému MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. VI, č. 2, s. 3-4.

V. ©míd. Informační systém JUNIS. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 3, s. 12-12.

V. ©míd. Přijímací řízení 1991. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 2, s. 10-11.