Bibliografie: Zdeněk Valach

Z. Valach. Personální databáze zaměstnanců MU pro WWW. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VIII, č. 1, s. 10-13.