Bibliografie: Josef Vochozka

J. Vochozka. .NET, stručná informace. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2003, roč. XIII, č. 5, s. 15-17.

J. Vochozka. Resource Description Framework. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XI, č. 4, s. 10-14.

J. Vochozka. Značkovací jazyky a XML (2). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XI, č. 3, s. 5-9.

J. Vochozka. Značkovací jazyky a XML. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. XI, č. 2, s. 7-11.

J. Vochozka. DSS a Internetovské dokumenty. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. IX, č. 4, s. 4-9.