Bibliografie: Hana Vochozková

H. Vochozková. Souborný katalog ČR. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 2, s. 11-12.

H. Vochozková. EIFL Direct. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 4, s. 9-12.

H. Vochozková. Navštívili jsme na webu: Citování dokumentů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. IX, č. 3, s. 18-20.

H. Vochozková. Systém JASON. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. IX, č. 2, s. 13-14.

H. Vochozková. AltaVista - translation service. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 4, s. 14-15.