Bibliografie: Vladimír Zatloukal

V. Zatloukal. Jak se tiskne ISIC. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. X, č. 2, s. 1-4.