Bibliografie: Marek Vičar

M. Vičar. Statistiky vytížení celouniverzitní počítačové studovny MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XI, č. 4, s. 3-5.