Bibliografie: Michal Krsek

P. Holub, E. Hladká, M. Krsek. Internetové vysílání workshopu Genetics after the Genome aneb "malý bobřík odvahy". Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XII, č. 5, s. 10-14.