Bibliografie: Jaromír Doleček

J. Doleček. MS IIS - rozšiřování funkce pomocí ISAPI filtrů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 3, s. 11-15.

J. Doleček. Standard Unicode - cesta z chaosu kódování znaků. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 5, s. 8-13.

J. Doleček. FastCGI: rychleji, lépe, bezpečněji. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VIII, č. 2, s. 7-9.

J. Doleček. CSaCzech - kódování češtiny na Webovských stránkách. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VII, č. 2, s. 5-9.