Bibliografie: Michal Javorník

M. Javorník. Efektivní zpracování medicínských obrazových informací. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 5, s. 6-9.

O. Dostál, M. Javorník. Projekt MeDiMed. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI, č. 2, s. 8-11.

O. Dostál, M. Javorník. Metropolitní archív medicínských obrazových informací. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XII, č. 5, s. 14-17.