Bibliografie: Roman Chytilek

R. Chytilek, O. Krpec. Evaluační výzkum Celouniverzitní počítačové studovny. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XV, č. 1, s. 7-9.

R. Chytilek, O. Krpec. Projekt Celouniverzitní počítačová studovna očima studentů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XIII, č. 1, s. 1-4.