Bibliografie: Jaroslav Nekuda

J. Nekuda. Elektronická skripta na ESF MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 3, s. 1-3.

J. Nekuda, J. Poláček. Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU: dokončená mise. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVI, č. 3, s. 1-3.

J. Nekuda. Retrodigitalizace diplomových a bakalářských prací v SVI ESF MU aneb od papíru k elektronickým obrazům?. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XV, č. 1, s. 9-11.

J. Nekuda. Citační ohlas českých vědců a Masarykova univerzita. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XIII, č. 2, s. 3-6.

J. Nekuda. Středisko vědeckých informací ESF: Chvála nerozvinutosti?. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 2, s. 11-12.