Bibliografie: Martin Kuba

D. Kouřil, M. Kuba, M. Osovský, R. Peša, M. Procházka. Federace identit aneb spolčení totožností. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 2, s. 1-7.

M. Kuba. XML snadno a rychle. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2003, roč. XIII, č. 3, s. 4-9.

M. Kuba. Web Services. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2003, roč. XIII, č. 3, s. 9-14.