Bibliografie: Miloš Liška

M. Liška, P. Šiler. Zkušenosti s pořizováním videozáznamů na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVII, č. 2, s. 1-4.

P. Holub, M. Liška, J. Ledvinka, D. Kovalský. Vysílání koncertu k výročí 50 let sboru Kantiléna. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI, č. 2, s. 16-20.

E. Hladká, M. Liška. Videokonference na MU - otázky a praxe. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI, č. 1, s. 5-7.

E. Hladká, M. Liška. Přednášky ze záznamu na FI MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2003, roč. XIII, č. 4, s. 6-8.