Bibliografie: Petr Glos

P. Bohumel, P. Glos, J. Hanušová. ESRI site licence na Masarykově univerzitě. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 3, s. 2-3.

P. Glos. Pasportizace budov a místností MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XV, č. 4, s. 9-11.

F. Procházka, P. Glos. Přístupová práva (nejen) v IS BAPS a jak na ně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XIV, č. 3, s. 11-14.

P. Glos. IS BAPS - Informační systém Brněnské akademické počítačové sítě. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2003, roč. XIII, č. 4, s. 13-14.

P. Glos. Technologie GIS. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2003, roč. XIII, č. 4, s. 14-16.