Bibliografie: Otto Dostál

O. Dostál, M. Javorník. Projekt MeDiMed. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI, č. 2, s. 8-11.

O. Dostál. Budování hlasové sítě Masarykovy univerzity. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XIV, č. 3, s. 1-5.

O. Dostál, M. Javorník. Metropolitní archív medicínských obrazových informací. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XII, č. 5, s. 14-17.

O. Dostál. Metropolitní optická počítačová sí» v roce 2001. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XI, č. 4, s. 6-10.

O. Dostál. Metropolitní sí» versus současná legislativa. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 4, s. 9-10.

O. Dostál. Brněnská metropolitní a akademická sí». Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VII, č. 3, s. 6-10.

O. Dostál. Optická páteř počítačové sítě MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. IV, č. 5, s. 3-4.

O. Dostál. Máte problémy se svým osobním počítačem?. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 5, s. 12-13.

O. Dostál. Opravy PC. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 3, s. 8-8.