Bibliografie: Josef Cacek

P. Janík, J. Cacek. OpenOffice.org: Cesta k Open Source v kanceláři. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2003, roč. XIV, č. 2, s. 1-6.