Bibliografie: Jakub Morávek

J. Morávek, R. Peša. VPN server Masarykovy univerzity. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2003, roč. XIV, č. 2, s. 10-12.