Bibliografie: Pavel Smrž

P. Smrž, T. Pitner. Sémantický web a jeho technologie (3). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XIV, č. 5, s. 14-16.