Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě.
###END-OF-DATA###