\"/
\"/ \"/    

Srovnání šíření internetu v ČR a v OECD

Jiří Zlatuška, FI MU
Ročník VIII - číslo 1, říjen 1997
Citace: J. Zlatuška. Srovnání šíření internetu v ČR a v OECD. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VIII, č. 1, s. 1-2.
Tematické zařazení: Internet
 předchozí článek | následující článek 

Výsledky pravidelného sčítání internetových počítačů, které dvakrát do roka provádějí Network Wizards (http:/www.nw.com/), potvrzují pokračování exponenciálního růstu Internetu v celosvětovém měřítku (celkový počet připojených počítačů je takto v červenci 1997 odhadován na 19,54 milionu připojených počítačů, což je nárůst o více než 7 milionů od loňského července).

Jednou z charakteristických vlastností takového růstu je zdánlivý propastný rozdíl mezi počtem internetovských počítačů u nás a ve vyspělejších zemích ve světě. Srovnáme-li však počty internetovských počítačů na příslušný počet obyvatel té které země, vychází z takového srovnání Česká republika nečekaně dobře. Mezi členskými zeměmi OECD nás tento poměr řadí zhruba do skupiny zemí, jako je Belgie, Japonsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Španělsko a Jižní Korea, kde se počty internetovských počítačů na 1000 obyvatel pohybují v rozmezí 3-8,5.

Nejúspěšněji v tomto srovnání vychází skandinávské země, zejména pak Finsko s neuvěřitelnými více než 65 internetovskými počítači na 1000 obyvatel, Spojené státy a naši protinožci na Novém Zélandu a v Austrálii.

Počty připojených počítačů v konkrétních zemích se principiálně nedají zjišťovat přesně. Doména nejvyšší úrovně sice ve většině případů odpovídá konkrétní zemi, avšak počítače této domény nemusejí teritoriálně v příslušné zemi ležet. Zřejmě nejkomplikovanější situace je v případě počítačů, které bychom mohli označit na Internetu za "americké", kde započítáním všech domén edu, com, gov, mil, org, netus získáme číslo zcela jistě mírně nadsazené (téměř 45 internetovských počítačů na 1000 obyvatel), je to však zřejmě ten nejlepší hrubý odhad, který je možno odpovědně získat (tuto klasifikaci používá i oficiální zpráva OECD ke globální informační infrastruktuře a informační společnosti z konce srpna 1997). Je dobré mít rovněž na paměti, že i když je dnes Internet v běžném chápání ztotožňován s připojením na globální sítě (což je vzhledem k jeho dominanci vcelku přirozené), existují v řadě zemí rozsáhlé veřejné sítě, které součástí Internetu nejsou (například francouzský Minitel nebo řada sítí v USA).

V připojené tabulce uvádím míru penetrace Internetu v členských zemích OECD na základě červencového sčítání počtu internetovských počítačů a počtu obyvatel jednotlivých zemí v roce 1995 (jedná se o extrapolaci dat ze zmiňované zprávy OECD, která je dostupná na adrese http://www.oecd.org/dsti/iccp/gii-gis.htm a obsahuje data vztažená k lednu 1997, a výsledků Network Wizards, které jsou na http://www.nw.com/zone/WWW/top.html).

Exponenciální nárůst počítačů na Internetu samozřejmě opticky působí velkými rozdíly mezi zeměmi před námi a naším stavem. Podíváme-li se však do časových řad zpětně a najdeme v nich pro jednotlivé země okamžik, kdy v nich penetrace Internetu odpovídala dnešní hodnotě pro Českou republiku, vidíme, že za Francií zaostáváme o pouhých 8 týdnů, za Japonskem 9 měsíců a i dnes nejúspěšnější Finsko mělo naši úroveň penetrace Internetu před čtyřmi a čtvrt rokem. Velká Británie má náskok přes dva roky, avšak před dvěma lety jsme měli větší počet připojených počítačů vztaženo k počtu obyvatel, než má dnes sousední Polsko. (Slovensko, které zde jako nečlen OECD není uvedeno, má 1,99 internetových počítačů na 1000 obyvatel, což byl stav v České republice zhruba před 1,7 roku.)

    
Země Počet napojených počítačů
na 1000 obyvatel
v červenci 1997
Zpoždění ČR na tento stav
v rocích
(záporné číslo značí náskok)
Finsko65,77  4,3
Island53,01  4,0
Norsko47,95  4,4
USA44,97  4,1
Nový Zéland43,48  2,9
Austrálie33,44  4,0
Švédsko32,23  3,5
Dánsko26,21  2,5
Kanada23,32  2,9
Nizozemí22,10  2,8
Švýcarsko20,90  3,9
Velká Británie14,98  2,1
Rakousko10,86  2,1
Německo10,72  1,8
Lucembursko  9,33  1,7
Irsko  9,23  1,4
Belgie  8,49  0,9
Japonsko  7,63  0,8
Francie  5,02  0,2
Česká republika  4,75  
Itálie  3,70 -0,6
Maďarsko  3,30 -0,9
Španělsko  3,11 -1,0
Korea  3,00 -1,1
Řecko  1,88 -1,7
Portugalsko  1,83 -1,8
Polsko  1,12 -2,4
Mexiko  0,39 -3,6
Turecko  0,37 -3,6
Odhad penetrace Internetu v členských státech OECD v červenci 1997.

(Podle dat ze studie OECD GD(97)139 Global Information Infrastructur - Global Information Society a počítání internetových počítačů Network Wizards http://www.nw.com/ z července 1997, extrapolováno autorem.)

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011