\"/
\"/ \"/    

Current Contents na www pro MU

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník VIII - číslo 2, prosinec 1997
Citace: M. Bartošek. Current Contents na www pro MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VIII, č. 2, s. 16.
Tematické zařazení: Elektronické informační zdroje
 předchozí článek | následující číslo 

Od podzimu 1997 je populární databáze Current Contents (týdně aktualizované obsahové stránky tisícovek vědeckých časopisů ze všech oborů včetně abstraktů článků) od firmy ISI k dispozici nejen v tištěné podobě, na disketách nebo na CD-ROM, ale též jako placená on-line služba přístupná na Internetu přes www-prohlížeč. Pro uživatele z MU se nám podařilo zajistit bezplatný zkušební přístup k této službě v období 10.-30. ledna 1998. Po toto období se budou moci zaměstnanci MU připojit z kteréhokoli počítače na MU na server služby Current Contents Connect a volně v databázi vyhledávat (přístup bude omezen na 5 souběžně pracujících uživatelů MU).

V současnosti zjišťujeme podmínky a hledáme možnosti, jak do budoucna trvale umožnit neomezený a rychlý www-přístup uživatelů z MU ke všem řadám této databáze (ISI nabízí organizaci možnost nainstalovat databázi na vlastní intranetovský www-server, a vyhnout se tak problémům s přetíženými linkami v Internetu).

Zájemci o podrobnější informace nechť kontaktují autora tohoto příspěvku, nejlépe na e-mailové adrese bartosek@icsteckamuniteckacz.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011