\"/
\"/ \"/    

Co nového přinášejí "čtyřkové" verze www-prohlížečů

Radim Peša, ÚVT MU
Ročník VIII - číslo 3, únor 1998
Citace: R. Peša. Co nového přinášejí "čtyřkové" verze www-prohlížečů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 3, s. 9-11.
Tematické zařazení: Programy, nástroje
 předchozí článek | následující číslo 

"Čtyřkové" verze obou nejrozšířenějších www-prohlížečů Netscape Navigator (nyní součást balíku Netscape Communicator) a MS Internet Explorer se objevily před několika měsíci. Zdá se, že se již vyléčily ze svých dětských nemocí, a proto se zkusme podívat, co nového uživateli přinášejí.

1  Co zůstalo při starém?

Netscape Communicator existuje ve verzích pro celou řadu unixových operačních systémů, operační systémy rodiny MS Windows a Macintosh. Firma Microsoft sice oznámila verzi svého Internet Exploreru pro Unix, ta je ale zatím dostupná pouze jako preview a pouze pro Solaris. Navíc obsahuje jen holý www-prohlížeč, který ani správné nefunguje. Takže Internet Explorer je i nadále určen jen uživatelům platforem MS Windows a Macintosh.

2  Co nového v IE 4.0

Aktuální verzí Internet Exploreru, který zůstává stále zdarma, je verze 4.01. Verze existuje i v české podobě. K www-prohlížeči se ve čtyřkové verzi přibalila řada dalších programů pro práci s Internetem a díky tomu velikost instalačních souborů dosáhla 25 MB.

2.1  Instalace

Instalace je první změnou, se kterou se uživatel setká. Nepoužívá se již jediný soubor, ze kterého se nainstaluje celá aplikace, což je vzhledem k velikosti instalačních souborů celkem rozumné. Při instalaci po síti se nejprve stáhne malý (několik kB velký) soubor a teprve po jeho spuštění začne kopírování instalačních souborů a samotná instalace.

2.2  Aktivní desktop

Při instalaci je uživatel dotázán, zda chce nainstalovat aktivní desktop. Jestliže odpoví kladně, může se mu po instalaci stát, že se nebude stačit divit. Instalace totiž podstatně změní tvář a chování Windows. WWW-prohlížeč se doslova prosákne do operačního systému. Desktop se stává www-prohlížečem a naopak. Instalace aktivního desktopu také o něco zvýší hardwarové nároky systému.

2.3  Kanály (webcasting)

Kanály (webcasting, push technologie) jsou v poslední době velmi často skloňovaným pojmem a jednou z největších novinek, které přináší nová verze Internet Exploreru (i Netscape Communicatoru). Co vlastně kanály znamenají? Ne všichni si pod tímto pojmenováním přestavují stejnou věc. V případě IE 4.01 firemní zdroje mluví o dvou typech kanálů.

První, v anglické terminologii Microsoftu nazývaný web subscription, nevyžaduje žádné zásahy na straně serveru. Uživatel zadá svému klientu (IE 4.01) adresu www-stránky, o kterou má zájem. Klient sám v pravidelných intervalech stránku kontroluje a v případě její změny upozorní uživatele změnou ikony příslušné stránky v oblíbených položkách nebo elektronickou poštou. To je základní princip, který je možné rozšířit. Klient IE 4.01 např. nemusí kontrolovat jenom jednu www-stránku, ale je možné do zvolené hloubky kontrolovat podstrom pod odkazovanou stránkou. Klient může také automaticky - třeba v nočních hodinách - sledované stránky kopírovat na lokální disk pro jejich off-line prohlížení.

Druhý typ kanálů, poněkud opravdovějších, vyžaduje definici kanálu na straně www-serveru. Správce serveru vytvoří soubor formátu CDF (Channel Definition Format), v němž určí, které www-stránky do kanálu patří, jak často má klient kontrolovat změny obsahu a podobně. Uživatel si potom vybere definovaný kanál a při instalaci určí, zda chce, aby byl pouze upozorňován na změny, nebo zda má být aktuální obsah kanálu kopírován na lokální disk, odkud si jej bude prohlížet.

Vytvoření kanálu je velmi jednoduché. Na českém webu jsou jich již desítky. Jestli jsou takovéto kanály tím, co uživatelé potřebují a co jim přináší užitek, ukáže blízká budoucnost.

2.4  Nový klient elektronické pošty

Nejpříjemněji mě z balíku programů instalovaných s IE 4.01 překvapil klient elektronické pošty a diskusních skupin Outlook Express. Mimo samozřejmosti, jakou je plná podpora češtiny, umí vybírat poštu z více schránek, třídí příchozí poštu do zvolených složek podle údajů v hlavičce, podporuje protokoly POP3 a IMAP a adresářové služby LDAP. Při hledaní závad člověk ocení možnost protokolování komunikace s poštovním serverem. Příjemná je i spolupráce s adresářem. Pro šifrování a digitální podepisování zpráv je implementována podpora S/MIME. Co mě příliš nenadchlo, byla práce s diskusními skupinami. Možná je to jenom zvyk, nicméně nepřipadá mi příliš pohodlná. I přesto mě Outlook Express zaujal natolik, že jsem na něj přešel a po několika letech přestal používat poštovní program elm.

2.5  Drobnosti kolem

Součástí plné instalace IE je několik dalších programů, které stojí za to alespoň zmínit.

3  Netscape Communicator

Netscape Communicator je název balíku aplikací firmy Netscape pro práci s Internetem. V současné době je dostupný ve verzi 4.04. Neexistuje česká verze, ale je dostupný modul, jehož instalací se Netscape Communicator počeští. Novinkou je možnost používat Netscape Communicator zdarma. Dříve byl zdarma pouze pro školství a některé nevýdělečné organizace.

Mimo www-prohlížeč Netscape Navigator obsahuje tyto části:

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011