\"/
\"/ \"/    

CD-ROM server Masarykovy univerzity v novém

Radim Peša, ÚVT MU
Ročník IX - číslo 4, duben 1999
Citace: R. Peša. CD-ROM server Masarykovy univerzity v novém. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. IX, č. 4, s. 10-12.
Tematické zařazení: Knihovny
 předchozí článek | následující článek 

1 Úvod

Již více než dva roky provozuje Knihovnicko-informační centrum při Ústavu výpočetní techniky MU centrální CD-ROM server Masarykovy univerzity. Začátkem tohoto roku došlo v rámci řešení projektu programu INFRA 2 k povýšení hardwaru i softwaru serveru.

Byl pořízen nový server DELL Power Edge 2300 v konfiguraci Pentium II/400Mhz, 256 MB paměti s operačním systémem Windows NT 4.0 Terminal Server Edition a nadstavbou Citrix MetaFrame 1.0, který bude jako aplikační server spolupracovat se stávajícím CD-ROM serverem. Současně byla rozšířena disková kapacita CD-ROM serveruo dalších 9 GB a povýšen software Ultra*Net na poslední verzi Ultra*Net Server 3.5 Professional.

Toto rozšíření umožňuje zjednodušení správy klientů, přístup k novým typům databází a především přístup k informačním zdrojům na CD-ROM nezávisle na operačním systému klienta.

Jaké změny přinese povýšení CD-ROM serveru jeho uživatelům, bude popsáno dále v článku. Připomeňme si nejdříve ve stručnosti, jak a k čemu CD-ROM server MU slouží.

CD-ROM server MU umožňuje uživatelům z celé Masarykovy univerzity přístup k informacím na CD-ROM databázích (instalovaných na serveru) prostřednictvím akademické počítačové sítě. V současné době jsou uživatelům k dispozici následující databáze:

 1. Počítačová literatura:
  - Computer Select
 2. Adresáře:
  - Informace na dlani 1998
 3. Slovníky a encyklopedie:
  - Lingea Lexicon - angličtina
  - Oxford English Dictionary
 4. Právní a ekonomické databáze:
  - EPIS - Ekonomicko právní informační servis
  - Právní rozhledy s judikaturou
 5. Knihovnické databáze:
  - BookFind (World Edition)
  - Česká národní bibliografie
  - ISSN Compact (ISDS Register)
  - Mezinárodní desetinné třídění
  - Ulrich's International Periodicals Directory
  - Journal Performance Indicator
 6. Demo verze databází:
  - MLA Bibliography
  - Konzultant
  - Ottův slovník naučný

Předpokládá se postupné rozšiřování nabídky CD-ROM bází v závislosti na finančních možnostech Knihovnicko-informačního centra a požadavcích uživatelů.

CD-ROM server je realizovaný technologií Ultra*Net rakouské firmy R+R Messtechnik und Handelgesselschaft. Uživatel pro přístup k CD-ROM databázím instalovaným na serveru používá klienta, který mu zobrazí nabídku dostupných CD-ROM databází. Vybraná databáze se automaticky začne sdílet ze serveru. Pokud je už na lokálním počítači nainstalován vyhledávací software spustí se, v opačném případě se před spuštěním automaticky nainstaluje.

Software Ultra*Net kromě zpřístupnění databází uživatelům plní další funkce:

2 Metody zpřístupnění CD-ROM bází uživatelům

Možnosti přístupu uživatelů se díky již zmíněnému povýšení rozšířily a závisí na typu klienta, jehož si uživatel zvolí. Je možné použít následující dva způsoby:

Lokální instalace Ultra*Net klienta

Při použití lokálně instalovaného Ultra*Net klienta jsou na serveru sdíleny pouze CD-ROM databáze. Vyhledávací software databází je spouštěn na lokálním počítači klienta. Proto musí být nejprve na lokálním počítači nainstalován Ultra*Net klient, který zajišťuje automatické sdílení vybraného CD-ROMu, kopírování vyhledávacího softwaru na lokální počítač a nakonec jeho spuštění.


Komunikace server - klient

Výhody:

Nevýhody:

Pokud používáte starší verzi Ultra*Net klienta (jedná se o verzi 2.x, která byla instalována v letech 1996-1998), doporučujeme přejít na novější verzi 3.5. Mezi výhody této verze patří snadná instalace a příjemnější práce s databázemi. Najdete ji na WWW stránkách věnovaných CD-ROM serveru MU. Jednotlivé verze klientů vyžadují různou konfiguraci databází, proto budou do budoucna podporovány pouze konfigurace databází pro klienta 3.5.

Přístup ICA protokolem (použití aplikačního serveru)

Protokol ICA (Independent Computing Architecture) byl vyvinut firmou Citrix pro její produkt Winframe. Ten je nadstavbou operačního systému Windows NT 3.51, která mění Windows NT ve skutečný multi-uživatelský operační systém. Protokolem ICA je v tomto systému zajištěn vzdálený přístup uživatelů k serveru. Na serveru je odděleno uživatelské rozhraní od aplikační logiky a přenášeno ICA protokolem na klientskou stanici. Protože jsou přenášeny pouze změny na obrazovce a povely z klávesnice a myši (popřípadě také zvukový výstup), je možné přistupovat i přes spojení s malou šířkou přenosového pásma (například modem).

Nástupcem Winframu je produkt Windows NT 4.0 Terminal Server Edition firmy Microsoft. Bohužel je v něm pro vzdálený přístup použit protokol RDP (Remote Desktop Protokol), který v řadě ohledů nedosahuje kvalit protokolů ICA. Například vyžaduje větší šířku přenosového pásma, ale hlavně je určen pouze pro klony platformy Microsoft Windows. Proto byla pro aplikační server zakoupena nadstavba Metaframe firmy Citrix, která umožňuje v operačním systému Windows NT 4.0 Terminal Server Edition používat protokol ICA.


ICA protokol
 

Při použití tohoto typu přístupu k CD-ROM serveru jsou na straně serveru sdíleny nejenom databáze, ale je zde instalován a spouštěn i Ultra*Net klient a vyhledávací software. Na lokálním počítači se instaluje pouze klientský software pro zobrazení ICA protokolu. Vyhledávací software databází běží na serveru a na klienta se protokolem ICA přenáší pouze uživatelské rozhraní.

Klienti protokolu ICA existují pro většinu rozšířených operačních systémů. Existuje i JAVA verze klienta, takže je možné pro přístup k databázím CD-ROM serveru použít bez jakékoli instalace standardní WWW prohlížeč. Pro pohodlnou práci však doporučujeme raději nainstalovat ICA klienta, který se ukázal jako rychlejší a spolehlivější. Jeho instalace je jednoduchá a bezproblémová. Po instalaci spouští uživatel ICA-klienta z WWW prohlížeče.

Výhody:

Nevýhody:

Doporučujeme zakoupit licence prostřednictvím programu Select, který v rámci MU umožňuje kupovat software firmy Microsoft se značnými slevami. Bližší informace o nákupu softwaru vám poskytne vaše fakultní LVT (případně CVT). S dotazy se můžete obrátit také na sel-sup@icsteckamuniteckacz.

3 Jak získat přístup k CD-ROM serveru MU

Služeb CD-ROM serveru MU může využívat každý zaměstnanec nebo student Masarykovy univerzity. Postup je následující:

 1. zvolit si typ přístupu (klienta);
 2. v případě přístupu přes ICA klienta si pořídit licenci pro přístup k terminálovému serveru;
 3. zaregistrovat se pro přístup k CD-ROM serveru;
 4. stáhnout si klientský software z WWW stránek věnovaných CD-ROM serveru, nainstalovat jej na klientský počítač a nakonfigurovat.

Podrobný návod najdete na WWW stránkách Ústavu výpočetní techniky věnovaných CD-ROM serveru. S dotazy se můžete obrátit na adresu cdrom@muniteckacz.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011