\"/
\"/ \"/    

Představujeme Computer Select

Radim Peša, ÚVT MU
Ročník X - číslo 1, říjen 1999
Citace: R. Peša. Představujeme Computer Select. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. X, č. 1, s. 14-15.
Tematické zařazení: Elektronické informační zdroje
 předchozí článek | následující článek 

Mezi databázemi dostupnými v nabídce CD-ROM serveru Masarykovy univerzity převažují publikace z oblasti knihovnictví. Najdeme zde však i několik titulů jiného zaměření. Z oblasti výpočetní techniky je to například databáze Computer Select.

Computer Select obsahuje plné texty a abstrakty článků z časopisů zaměřených na výpočetní techniku a telekomunikace. Dále jsou zde specifikace softwarových a hardwarových produktů, profily a kontakty na výrobce působící v oblasti výpočetní techniky a závěrem výkladový slovník termínů z oblasti výpočetní techniky a telekomunikací.

Samozřejmou součástí databáze je vyhledávací software umožňující plnotextové vyhledávání. Je možné vyhledávat informace podle slov, jejichž výskyt se požaduje v textu článku nebo nadpisu, podle jména autora, vydavatele, typu článku či data vydání. Vyhledávání je možné rovněž omezit na některou ze čtyř oblastí, do nichž je Computer Select rozdělen:

Zájemci o přístup k databázi Computer Select i ostatním databázím provozovaným na CD-ROM severu najdou informace potřebné pro přístup k CD-ROM serveru na WWW stránkách Ústavu výpočetní techniky http://www.ics.muni.cz/services/cdrom.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011