\"/
\"/ \"/    

Web of Science namísto CCC

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník X - číslo 5, červen 2000
Citace: M. Bartošek. Web of Science namísto CCC. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 5, s. 18.
Tematické zařazení: Elektronické informační zdroje
 předchozí článek | následující článek 

Již dva roky mohou uživatelé z MU využívat pohodlný on-line přístup k bibliografické databázi Current Contents Connect. Od letošních prázdnin však dojde v nabídce bibliografických služeb pokrývajících oblast vědeckých časopisů k podstatné změně - v rámci řešení společného projektu Akademie věd, vysokých škol a státních vědeckých knihoven s názvem Velkoplošná licence Web of Science1 databázi Current Contents nahradí služba Web of Science (WoS).

WoS je citační multioborová databáze od firmy Institute for Scientific Information (vydává i Current Contents) přizpůsobená pro prostředí www. Spojuje v sobě přednosti citačních databází (sledování citovanosti vědeckých článků) a bibliografických databází (údaje o článcích z více jak 8.000 předních světových vědeckých a odborných časopisů). WoS zahrnuje databáze Science Citation Index, Social Science Citation Index, a Arts & Humanities Citation Index. Kromě týdně aktualizovaných dat za běžný rok budou mít naši uživatelé přístup i ke všem záznamům 15 let dozadu.

Vzhledem k tomu, že WoS je do značné míry "nadmnožinou" databáze Current Contents (ale také vzhledem k velké finanční náročnosti obou těchto zdrojů), nepředpokládá MU obnovení dosavadního předplatného Current Contents Connect, které tak vyprší 31.7.2000. WoS bude zpřístupněn našim uživatelům nejprve na domovském serveru ISI ve Philadelphii, posléze bude instalován samostatný národní WoS server. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat Knihovní aktuality.

setting
1 Projekt je finančně podporován programem MŠMT Informační zdroje pro vědu a výzkum.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011