\"/
\"/ \"/    

Internet 2

Luděk Matyska, FI MU, ÚVT MU
Ročník XII - číslo 2, prosinec 2001
Citace: L. Matyska. Internet 2. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XII, č. 2, s. 1-3.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Internet
 předchozí číslo | následující článek 

Rostoucí počet uživatelů Internetu, považovaný za jedno z měřítek úspěšnosti nových technologií, však má negativní dopad na jeho použitelnost. Vysoké provozní zatížení dělá z Internetu službu s nulovou zárukou kvality přenosu, což prakticky znemožňuje použít Internet pro ty aplikace, které dlouhodobě vyžadují vysokou propustnost či nízké zpoždění. Nebezpečí, které z komercionalizace Internetu pro další rozvoj nových aplikací plyne, si jako první uvědomili ve Spojených Státech Amerických, kde v letech 1997 až 1998 vznikly paralelně dvě aktivity, jejichž cílem bylo umožnit další rozvoj Internetu a zejména jeho nových, neočekávaných aplikací.

Jednalo se o Next Generation Internet (NGI) a Internet 2. Zatímco NGI je primárně vládní a komerční aktivita, Internet 2 vznikl jako aktivita univerzit, nevládních nevýdělečných a některých komerčních organizací s cílem vytvořit takové prostředí, které členským organizacím umožní nerušeně (tedy odděleně od běžného provozu) ověřovat nové technologie a aplikace.

Do projektu Internet 2 bylo zpočátku (v roce 1998) zapojeno jen několik desítek amerických univerzit, jejich počet se do dnešního dne rozrostl na více jako 180 (to je cca 5% všech amerických institucí vysokoškolského typu). Řízení a správu projektu zajišťuje UCAID (the University Corporation for Advanced Internet Development), nevýdělečná organizace založená pro tento účel členy projektu Internet - můžeme zde vidět jistou paralelu se sdružením CESNET v ČR. Cíle projektu Internet 2 je možno shrnout do následujících bodů:

Aktivity tvořící projekt Internet 2 byly zahájeny zdola, tedy z univerzit a dalších podobných institucí, které se začaly obávat, že by mohly ztratit vedoucí světové postavení tím, že jejich Internetová konektivita bude pouze dobrá. Nezbytnost vytvoření špičkové sítě pro akademiky se podařilo obhájit i ve vztahu k vládě, dnes je již hlavní vědecká grantová agentura USA, National Science Foundation (NSF), přidruženým členem projektu. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou poskytovány jak jednotlivými členskými organizacemi, tak formou dlouhodobých grantů NSF a dalších grantových organizací, a v nemalé míře i formou příspěvku komerčních organizací (tyto příspěvky jsou většinou realizovány dodávkou špičkových technologií za nízké až nulové ceny). Členem projektu Internet 2 se může stát kterákoliv americká univerzita, musí však splnit následující podmínky:

Kromě již zmíněných cca 180 univerzit je do projektu zapojeno na 70 komerčních a nekomerčních organizací, včetně firem IBM, Microsoft, Intel, Cisco, Juniper, AT&T, Qwest, Sprint, NTT, a dále řada mezinárodních partnerů, mezi nimiž je i sdružení CESNET, jehož prostřednictvím je možno se zúčastnit pravidelných setkání projektu Internet 2. To se koná dvakrát do roka a každý partner, včetně mezinárodních, má právo bezplatně vyslat tři své zástupce.

sit abilene
Obrázek 1: Síť Abilene

Projekt Internet 2 samozřejmě potřeboval svou vlastní páteřní síť, kterou se stala síť Abilene. Tu vytvořil (za finanční účasti NSF) UCAID ve spolupráci s Qwest Communication, Cisco Systems, Nortel Networks a Universitou v Indianě. Síť Abilene tvoří vysokorychlostní síťovou páteř projektu Internet 2, je primárně postavena na optické technologii Sonet a poskytuje propustnost 2,4Gb/s (případně násobky této kapacity). Sítě s podobnou kapacitou i využitím postavily též velké vládní americké laboratoře (např. síť ESnet Ministerstva energetiky, DoE či DREN ministerstva obrany, DoD). Na obrázku je vidět současná infrastruktura páteřních linek sítě Abilene (OC48, odpovídá propustnosti 2,4Gb/s a je to současně i propustnost páteřních linek akademické sítě CESNET2 v ČR). Mezinárodní propojení sítě Abilene s podobnými sítěmi jiných států či regionů (např. se sítí Geant EU) je umístěno v Chicagu. Činnost dosavadního výměnného bodu STARTAP je v současné době postupně přebírána novou organizací s názvem StarLight. Název reflektuje prudký nárůst čistě optických technologií a bude nejvýkonnějším propojovacím bodem planety - kapacita přicházejících a odcházejících linek dosáhne několika set gigabitů za sekundu. V těchto dnech bylo zprovozněno připojení holandské národní akademické sítě SURFnet (propustnost 2,4Gb/s), připojení s rychlostí alespoň 1Gb/s bude mít síť Geant, v nejbližší době bude postavena další 2,4Gb/s linka dedikovaná pro využití projektem EU DataGrid. V samotných USA se např. plánuje linka 4*10Gb/s, kterou použije projekt TeraGrid.

V rámci projektu Internet 2 jednotliví členové spolupracují zejména v následujících oblastech:

Z těchto aktivit přiblížíme především nové aplikace, kde se činnost soustřeďuje především do následujících oblastí:

V našem prostředí může poměrně neobvykle působit druhá ze zmíněných oblastí, zaměřená na umění a humanitní vědy, a právě proto se některým aplikacím z této oblasti budeme chvíli věnovat. Jedním z projektů je trvalé radiové vysílání (radio KEXP), avšak zvuk je přenášen nekomprimovaně, což sice na jedné straně zajišťuje maximální kvalitu zvuku, na druhé straně však vyžaduje podporu pro datové toky od 1,5Mb/s výše (telefonní hovor lze v akceptovatelné kvalitě přenášet pásmem 8kb/s). Většina aplikací je však zaměřena na vzdálenou spolupráci umělců; např. při výuce hraní na hudební nástroj (např. housle) nemusí již být učitel a jeho žák fyzicky přítomni v jedné místnosti, ale zvuk i obraz je ve vysoké stereofonní kvalitě mezi nimi přenášen. Tímto způsobem může jeden vynikající učitel vést studenty, aniž by se ti museli přestěhovat (což pro řadu z nich nemusí být z finančních důvodů dosažitelné). Příkladem může být New World Symphony, která Internet 2 používá na výuku a zkoušky orchestru (jednotliví umělci se nemusí na zkoušky sjíždět). Program vzdálené výuky je realizován např. na University of Oklahoma. Z úplně jiné oblasti je projekt Survivors of the Shoah (Ti, kteří přežili Holokaust), který celosvětově shromažďuje dokumenty, obrazy a výpovědi lidí, kteří prošli holokaustem. Odhaduje se, že celkem bude k dispozici na 180TB obrazového, zvukového a textového materiálu, který by měl být zpřístupněn vzdělávacím institucím, muzeím a dalším zájemcům.

Projekt Internet 2 je typicky americký projekt snažící se nejen zachovat, ale především dále posunout vedoucí postavení USA, jeho vzdělávacích i komerčních organizací v oblasti počítačových sítí a nových aplikací. Veškeré další informace o projektu Internet 2, síti Abilene, jednotlivých pracovních skupinách a projektech je možno najít na webových stránkách http://www.internet2.org.

setting
1 Přestože je Internet 2 placen převážně z prostředků na výzkum, nejsou zde, plně v americké tradici, kladeny žádné nesmyslné překážky využití ve výuce.
... zpět do textu
2 Velmi zhruba řečeno to jsou systémy, které stojí mezi hardware a software a zajišťují, že software, tedy aplikace, mohou využívat technické vybavení (hardware) bez ohledu na jeho rozmanitost. Typickým příkladem middleware jsou služby zajišťující bezpečnost provozu.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011