\"/
\"/ \"/    

Antiviry pro koncové stanice na MU

Radim Peša, ÚVT MU
Ročník XII - číslo 4, duben 2002
Citace: R. Peša. Antiviry pro koncové stanice na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XII, č. 4, s. 14-15.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Bezpečnost
 předchozí článek | následující článek 

Masarykova univerzita má zakoupeny multi-licence na dva antivirové programy pro koncové stanice MU (počítače PC s operačními systémy MS Windows a MS DOS):

Oba tyto antiviry je možné instalovat na libovolný počet počítačů Masarykovy univerzity. Uživatelům z MU, kteří zatím žádný antivir nepoužívají, doporučujeme obrátit se na správce počítačové sítě své fakulty (LVT, CVT či OVT), kteří mají k dispozici příslušné instalační soubory, a některý z antivirů na svůj počítač nainstalovat. V připravované aktualizaci univerzitní směrnice "Užívání počítačové sítě MU" je navrhováno stanovit povinnost pro každého koncového uživatele mít na svém počítači (s odpovídajícím operačním systémem) antivir nainstalován a udržovat ho v aktuálním stavu.

Norman Virus Control verze 5

Jedná se o antivirový software pro operační systémy Microsoft Windows, konkrétně Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000 a Windows XP. Podrobná dokumentace k programu je dostupná na http://www.norman.com/manuals.shtml. Pořízená celouniverzitní licence je platná do konce roku 2002 (zatím nebylo rozhodnuto, zda bude prodloužena nebo nahrazena jiným produktem).

Software je dostupný v anglické a české verzi. Obsahuje následující komponenty:

On-access skener
(kontrola při přístupu) - kontroluje automaticky na pozadí všechny soubory, se kterými se pracuje. Mimo spouštěných souborů mohou být volitelně kontrolovány i soubory nově vzniklé a změněné (nastavení v Editor konfigurace/On-access skener/Skenování). Při nalezení viru se vykoná přednastavená akce. Tou může být odstranění viru bez vědomí uživatele, znemožnění přístupu k postiženému souboru nebo zobrazení upozornění uživateli obsahující informaci o viru. On-access skener kontroluje jak soubory, se kterými pracuje uživatel lokálně přihlášený na koncové stanici, tak soubory, které jsou sdílené pro přístup po počítačové síti.
On-demand skener
(kontrola na vyžádání) - kontroluje na vyžádání označené soubory. Start kontroly vybraného adresáře nebo souborů je dostupný v kontextové nabídce (zobrazuje se po vybrání příslušného objektu - například v aplikaci Průzkumník - a stisknutí pravého tlačítka myši). Tato vlastnost je vhodná pro kontrolu přenosných medií (diskety, ZIP) nebo pokud chce uživatel jednorázově zjistit stav několika souborů či celého systému.
Skener pro příkazovou řádku
- kontrolu na vyžádání je možné spouštět i z příkazové řádky příkazem nvcc.exe. Umožňuje stejné akce jako grafický On-demand scanner. Je užitečný pro spouštění kontroly z dávkových souborů. Soubor je při default instalaci umístěn v adresáři C:.
Internet update
umožňuje aktualizaci antiviru přes Internet. Pokud se začne šířit nový, zatím nepopsaný vir, zpravidla během několika hodin maximálně dnů bývá vydána aktualizace umožňující detekci viru. Je vhodné spouštět aktualizaci minimálně jednou denně; doporučujeme však nastavit automatickou pravidelnou aktualizaci bez nutnosti zásahu uživatele (nastavuje se v Editor konfigurace/Nastavení instalace, karta Update mód, zapnout volbu "Denně na pevné lince v naplánovaný čas").

Mezi hlavní přednosti tohoto antiviru patří kvalitní detekce virů. Antivir NVC se pravidelně umisťuje mezi nejlepšími antiviry v testech časopisu Virus Bulletin. Jeho nevýhodou (z pohledu správců sítě) je to, že součástí podmínek naší současné licence není síťová správa programu. NVC je z popisovaných dvou antivirů v současnosti na MU využíván častěji.

Allwil Avast 32 verze 3.0

Avast 32 je antivirový program české firmy Allwil. Je určen pro DOS a všechny MS Windows platformy: Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000 a Windows XP, včetně serverových verzí. Stejně jako NVC umožňuje automatickou aktualizaci přes Internet. Navíc umožňuje sítovou správu. Licence platí do června 2002. Počítá se s jejím prodloužením.

Nevýhodou tohoto produktu je neexistence prostředků pro odvirování souborů. Naopak výhodou v porovnání s NVC je to, že licence umožňuje instalaci antiviru Avast 32 nejen na koncové stanice, ale i na servery pracující pod operačními systémy MS Windows NT a MS Windows 2000.

Je na zvážení správců na fakultách a samotných uživatelů, který program použijí. ÚVT doporučuje jako primární volbu Norman Virus Control.

Informace pro správce z fakultních LVT

Norman Virus Control najdete na \\dior.ics.muni.cz\antivir\nvc, v podadresáři curversion je jeho poslední verze a licenční klíč. Alwil Avast najdete na \\dior.ics.muni.cz\antivir\avast.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011