\"/
\"/ \"/    

Akademická iniciativa IBM na MU

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník I - číslo 1, březen 1991
Citace: M. Bartošek. Akademická iniciativa IBM na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 1, s. 7.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí článek | následující článek 

V rámci Akademické iniciativy firmy IBM v ČSFR byl 7.ledna 1991 zahájen na Masarykově univerzitě provoz terminálového centra počítače IBM 3090. Vlastní počítač (nejvýkonnější počítač IBM instalovaný doposud v zemích bývalé Východní Evropy) je umístěn na OVC VŠ v Praze; na MU je instalováno 20 terminálů a 10 pracovních stanic PS/2 připojených pevnou linkou na pražský centrální počítač. Celý systém je určen především pro vědecko-výzkumné a studijní účely.

Co přináší instalovaný výpočetní systém zaměstnancům a studentům univerzity?

Co je pro Vás připraveno pro nejbližší období?

Kde získáte podrobnější informace, na koho se obrátit s požadavkem na registraci na počítači?

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011