\"/
\"/ \"/    

Nabízíme vám e-mail!

Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník I - číslo 2, květen 1991
Citace: M. Bartošek. Nabízíme vám e-mail!. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 2, s. 11-12.
Tematické zařazení: Elektronická pošta
 předchozí článek | následující článek 

Školící a konzultační středisko IBM při ÚVT MU nabízí novou službu - zpřístupnění elektronické pošty pro všechny pracovníky a studenty MU.

Elektronická pošta (E-mail) vám umožní efektivní a bezplatnou výměnu informací a spojení s vašimi partnery po celém světě. Lze ji využívat v oblastech výzkumu a vzdělávání v akademickém prostředí (jde tedy výhradně o nekomerční využití).

Uvedená nabídka rozšiřuje přístup k elektronické poště i pro ty pracovníky a studenty MU, kteří nejsou registrovanými uživateli počítače IBM 3090. Zkušenosti s prací u IBM 3090 ani s ovládáním elektronické pošty nejsou přitom nutné.

Postup při odesílání elektronické pošty

 1. Na osobním počítači vytvořte v požadovaném tvaru (viz "Požadovaný tvar souboru-dopisu") dopis ve formě samostatného souboru.
 2. Soubor-dopis zapište na disketu 3 1/2" (nemáte-li k disketovým zařízením rozměru 3 1/2" přístup, lze výjimečně použít i disketu 5 1/4").
 3. Disketu s dopisem/dopisy označte nálepkou udávající vaše jméno, adresu (katedra-fakulta) a telefonní číslo.
 4. Disketu zašlete interní poštou nebo doručte osobně na adresu: Terminálovna ŠKS IBM, ÚVT MU, Burešova 20, 601 77 Brno.

Vlastní odeslání elektronické pošty již zajistí pověřený pracovník ŠKS IBM MU - dr. František Černý, tel. 757000/248. Ten také vrátí disketu na vaši adresu, pokud se nedohodnete jinak (např. dočasně uložit disketu v terminálovně pro zápis došlých odpovědí).

Postup při doručování odpovědí

 1. Veškeré odpovědi na vaše dopisy jsou směrovány na universitní elektronickou schránku MUBOX@CSPUNI12.EARN.
 2. Pověřený pracovník ŠKS IBM MU denně tuto schránku vybírá, došlou poštu třídí, tiskne na tiskárně a rozesílá příjemcům interní poštou (pokud nebude individuálně dohodnut jiný postup).

Požadovaný tvar souboru-dopisu

 1. soubor musí obsahovat:
  • záhlaví dopisu tvořené těmito údaji:
   FROM: ..  jméno a příjmení odesílatele
   TO: ..  jméno a příjmení adresáta
   E-mail adresa adresáta
   SUBJECT: ..  text o délce 0-30 znaků charakterizující obsah dopisu
  • text dopisu
  • podpis odesílatele
 2. jde-li o dopis v češtině, doporučujeme nepoužívat diakritická znaménka (tj. psát písmena bez háčků a čárek)
 3. dopisy o rozsahu větším než 40 kB doporučujeme rozdělit do více dopisů nepřesahujících uvedenou hranici.

Nabízenou službu při zprostředkování elektronické pošty můžete začít využívat ihned! Případné dotazy vám zodpoví dr. M. Bartošek, tel. 757000/385.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011