\"/
\"/ \"/    

Dar firmy AT&T československým univerzitám

Miloslav Blažek, ÚVT MU
Ročník II - číslo 1, září 1991
Citace: M. Blažek. Dar firmy AT&T československým univerzitám. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 1, s. 5-7.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí článek | následující článek 

Začátkem roku 1991 obdržely tři československé vysoké školy - Karlova univerzita Praha, Masarykova univerzita Brno a Univerzita Komenského Bratislava - použitou výpočetní techniku jako dar od americké firmy American Telephone and Telegraph - Bell Laboratories (AT&T).1 Udělení daru nebylo vázáno žádnou podmínkou ze strany firmy.

Celá zásilka, v níž hodnota technického vybavení dosahuje částky 15000 US$, zahrnuje různé modely počítačů AT&T 3B2, terminály, síť, modemy, archivní média, dokumentaci, příslušenství a náhradní díly. Podíl brněnské univerzity na daru činí necelou čtvrtinu z celkového množství dodaného technického vybavení.

Dále byl dodán velký objem programového vybavení, o němž bude uvedena zmínka později.

Jakou techniku jsme vlastně dostali

Počítače AT&T 3B2 jsou mikro- až minipočítače vhodné pro provozování operačního systému UNIX. Jsou neobyčejně spolehlivé, určené pro nepřetržitý provoz. Obstojí i v náročných provozních podmínkách, jako např. při kolísání napájecího napětí. Jsou zkonstruovány na bázi 32-bitového mikroprocesoru Western Electric WE-32000, s virtuální pamětí. Nejsou kompatibilní s počítači typu IBM PC, dokonce se těmto počítačům nepodobají ani vzhledem. Jejich součástí není monitor ani klávesnice, jak je zvykem u osobních počítačů. Komunikace obsluhy s počítačem probíhá přes obrazovkový terminál, který je k počítači připojen prostřednictvím sériového portu, popř. pomocí sítě.

Menší modely 3B2/300 a 3B2/400 jsou u firmy AT&T využívány především jako řídící počítače v telefonních ústřednách. Efektivně s nimi mohou pracovat současně jeden až dva lidé.

Na každou univerzitu bylo dodáno několik kusů těchto mikropočítačů.

Větší 3B2/700 bývá u firmy využíván k vědeckotechnickým výpočtům, pro vývoj projektů, jako server sítí apod. Tento model je dodnes vyráběn. Pro zvýšení výkonu bývá vybaven, kromě hlavního procesoru, až čtyřmi pomocnými procesory; v takovém případě je schopen efektivně obsloužit vyšší počet uživatelů (i dvacet současně). Výkon každého z procesorů odpovídá přibližně výkonu procesoru Intel 80386 pracujícího na frekvenci 25 MHz.

Každá univerzita obdržela jeden z těchto modelů, navíc byl dodán v poněkud neúplné, nicméně stále funkční konfiguraci jeden tento počítač určený na náhradní díly.

Srovnání některých dalších parametrů počítačů dodaných do Československa je uvedeno v následující tabulce:2

   Model   3B2/300   3B2/400   3B2/700
frekvence CPU 8 MHz 10 MHz 22 MHz
počet procesorů 1 1 1-2
mat. koprocesor ne ano ano
cache ne ne ano
RAM 4 MB 4 MB 8-24 MB
disk 30/174 MB 144 MB 317/634 MB
5" disketa 720 KB 720 KB 720 KB
kazetová páska ne/23 MB 23 MB 120 MB
sériových portů 10/6 18 34
paralel. portů 2/1 4 0
Počet ks na MU 3 1 1(+1)

Dále bylo do ČSFR dodáno:

Programové vybavení na AT&T

Neméně významnou složkou daru je programové vybavení, které bylo dodáno k počítačům. Celkově jsme obdrželi více než 90 MB kvalitního softwaru (uloženého ve 13000 souborech), který, na rozdíl od dosavadní praxe využívání softwaru na PC, můžeme využívat legálně. Je zde zahrnuto prakticky vše, co obvykle bývá v systémech typu UNIX běžně dostupné, a spousta věcí navíc. ?koda jen, že od některých produktů vlastníme zastaralé verze, jiné nejsou úplné.

Vzhledem k obrovskému rozsahu není možné zmiňovat se zde o každém produktu zvlášť. Pro orientaci budou jen zhruba charakterizovány základní třídy programových produktů.

 1. Operační systém a systémové programy

  Byl dodán OS AT&T UNIX System V Release 3.2. (ze kterého jsou odvozeny jiné systémy UNIX System V, např. od firem SCO nebo Interactive), spolu se systémovými servisními programy. Tato část programové výbavy je prakticky totožná s obdobným vybavením v jiných systémech typu UNIX.

 2. Programovací jazyky, vývojové prostředky
  • Programovací jazyk C: Kompilátor a interpret jazyka, nejrůznější prostředky pro usnadnění vývoje, dokumentování, testování a ladění programů v C, knihovny
  • Programovací jazyk Fortran-77: kompilátor a knihovny
  • Form and Menu Language Interface (FMLI) - interpret jazyka pro definování okénkového uživatelského rozhraní
  • Dále různé podpory programování příkazových procedur (dávek) apod.
 3. Výukové programy a pomoc uživateli
  • Help - stručná nápověda pro použití základních příkazů
  • Teach - program, který vás v několika lekcích naučí třeba zadávat příkazy systému, používat editor, textový procesor, nebo psát na stroji.
 4. Editory a textové procesory
  • K dispozici jsou editory Ed, Vi, Emacs, Gmacs, Gnuemacs.
  • Pro zpracování textů je možno používat dávkové textové procesory Nroff, Troff, Tbl.
  • Postscriptové fonty, podpora tiskáren ap.
 5. Programy pro pomoc při vytváření dokumentů
  • Spell - korektor překlepů v anglických textech.
  • Writer's Workbench - balík programů pro pomoc při vytváření dobře stylizovaných textů v angličtině.
 6. Grafické aplikace
  • Množství nejrůznějších grafických programů a obrázků pro grafické terminály. Vzhledem k absenci grafických terminálů u nás zatím nebylo možno tyto programy vyzkoušet.
 7. Síťové prostředky
  • Jednoduchá síť Uucp pro místní i dálkový přenos dat pomocí sériových portů a po komutovaných telefonních linkách.
  • Síť TCP/IP s nadstavbou Remote File Sharing (sdílení souborů na disku vzdáleného počítače) pro propojení unixových systémů pomocí Ethernetu nebo jiného síťového hardwaru.
 8. Spousta "dobrot" - programů pro usnadnění a zpříjemnění práce uživatele u počítače

Možnosti využití

Počítače AT&T budou využívány především následujícím způsobem:

setting
1 Jak vyplývá již z názvu, zabývá se firma AT&T Bell Laboratories (zakložená před více než sto lety vynálezcem optického přenosu zvuku) především komunikacemi. Ve svém oboru patří k největším na světě. Kromě svého hlavního zaměření se věnuje též výpočetní technice, a to jak vývoji technického, tak i programového vybavení. I v tomto odvětví se řadí mezi přední světové giganty, kteří silně stimulují jeho rozvoj. Kupříkladu velice rozšířený operační systém UNIX pochází původně právě od této firmy.
... zpět do textu
2 Brněnský počítač 3B2/700 je vybaven pouze jedním procesorem, což se projevuje na výkonu (je plně využit při 3-5 intenzivně pracujících uživatelích). Tento handicap je zčásti kompenzován možností využívat též další počítač 3B2/700 určený na náhradní díly.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011