\"/
\"/ \"/    

Právníci a počítače

Zdeňka Pištěláková, PrF MU
Ročník II - číslo 2, listopad 1991
Citace: Z. Pištěláková. Právníci a počítače. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 2, s. 10.
Tematické zařazení: Počítačové studovny
 předchozí článek | následující článek 

Na právnické fakultě v Brně je to již skutečnost. Doc. JUDr. Klestil, proděkan fakulty, slavnostně otevřel 10. 10. 1991 právnické počítačové centrum pro studenty a akademickou obec PrF. Zatím s dostupným vybavením 7 ks personálních počítačů AT/286, textovým editorem a právnickými databázemi CSLEGSYS, ASPI a JURISYS-JUDIKATURA, ale hlavně s velkým elánem vybudovat moderní výukové a informační centrum, zaměřené na právnickou informatiku a využití informační technologie v právnické praxi. Cílem je vytvořit na fakultě prostředí, které by studenty inspirovalo a připravilo pro podmínky a potřeby praxe.

Koncepce rozvoje PC centra zahrnuje jak potřeby právníka-uživatele, který čerpá z informačních systémů potřebné údaje, tak i potřebu právníka-autora a spoluautora právnických informačních systémů.

Právník se však stává především uživatelem informační technologie, která zefektivní jeho vlastní práci, a proto bylo otevření završeno představením americké firmy Microsoft v pořadu Microsoft office - síla budoucnosti.

(Záznam ze slavnostního otevření PC centra na právnické fakultě v Brně dne 10. 10. 1991.)

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011